stami-logo

Kartlegging av psykologiske og sosiale faktorer i arbeid

Personvern

Forutsetningen for kartlegging av arbeid og helse er at den enkeltes personvern er ivaretatt i henhold til personopplysningsloven/GDPR.
Detaljert informasjon om dette er gitt i hvert prosjekt – se lenke i høyre kolonne.
Opplysninger som samles inn lagres i STAMIs interne "Sikker Sone". Sikker Sone er klarert for oppbevaring av alminnelige kategorier av personopplysninger samt helseopplysninger (særlig kategori av personopplysninger).

Opplysninger som direkte identifiserer personer (som navn og adresse) er lagret atskilt fra måledata (besvarelser og data fra register). Nøkkel for kobling av nevnte datakilder oppbevares med strengt regulert adgangsbegrensning i Sikker Sone.

Resultatrapporter

I flere av våre prosjekter rapporteres resultatene tilbake til deltagende virksomheter.
Resultatene er fremstilt på en måte som sikrer at enkeltpersoners besvarelser ikke kan gjenfinnes.
For sensitive temaområder er det gjort særlige vurderinger for å sikre anonymitet.

Pågående kartleggingsprosjekter
Kontakt oss for mer informasjon:

Håkon Johannessen
hakon.johannessen@stami.no
Tlf: 23 19 51 48

Shahrooz Elka
Shahrooz.elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16