Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid

Anonymitet - sikkerhet (personvern)

Forutsetning for kartlegging av arbeid og helse er at den enkelte som deltar er sikret konfidensialitet, anonymitet og sikkerhet. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende. Ressurssenteret anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelsen forblir konfidensiell og sikkert oppbevart. Etter besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan "hackes" mellom besvarelse og persondata.

Resultater som sendes tilbake til bedriften er anonymisert på en slik måte at enkeltpersoners besvarelser ikke skal gjenfinnes. Persondata som alder, kjønn og avdeling, brukes bare til å sammenligne grupper og ikke til å finne frem til enkeltpersoner. Data fra andre bedrifter (for sammenligning) blir behandlet på samme måte.

Det forutsettes at ledelsen og de ansatte er enige om at det gjennomføres en kartlegging (jfr Arbeidsmiljøloven).
Ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer i arbeid

Ressurssenter for psykologiske, sosiale forhold i arbeid er et nettbasert system for sikker administrasjon av spørreskjema og en database for data om psykologiske, sosiale og organisatoriske arbeidsmiljø

Feedback til virksomheten

Bedrifter som utfører kartlegginger vil fâ resultatene tilsendt kort tid etter at undersøkelsen er utført. Disse data vil ikke identifisere den enkelte ansatte.

Referansedatabase

Data som samles inn fra kartleggingene legges i en sikker database. Virksomheter som benytter ressurssenteret kan hente ut data fra lignende virksomheter for sammenligning og benchmarking. Ressurssenteret har sikre rutiner som forhindrer at persondata eller data som identifiserer den enkelte bedrifter kommer ut.
Kartleggingsprosjekter ved RessurssenteretKontaktpersoner:

Stein Knardahl
Stein.Knardahl@stami.no
Tlf: 23 19 52 10

Shahrooz Elka
Shahrooz.Elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16