Arbeid, sinnstilstand og helse

Personvern - Anonymitet - Sikkerhet

Den enkelte som svarer på denne undersøkelsen er sikret konfidensialitet, anonymitet og sikkerhet. Det vil si at ingen del av besvarelsen fra den enkelte ansatte blir gjort offentlig eller vist til bedriftsledelsen eller til uvedkommende. Ressurssenteret ved Statens arbeidsmiljøinstitutt anvender et datasystem som sikrer at den enkeltes besvarelse forblir konfidensiell og sikkert oppbevart.

Etter at besvarelsen er utført, lagres besvarelser og persondata fysisk atskilt. Det er ingen elektronisk forbindelse som kan "hackes" mellom besvarelse og persondata.

Navn og identitet er skjult i systemet og benyttes bare for å spørre deltakerne flere ganger. Bare forskere med taushetsplikt får bruke data. Persondata som alder, kjønn og avdeling, brukes bare til å sammenligne grupper og ikke til å finne frem til enkeltpersoner.
Faktorer av betydning for oppfattelsen om arbeidet og helsen.

Denne undersøkelsen er en del av prosjektet ≪Faktorer som bidrar til rapportering om arbeid, sinnstilstand og helse≫.

Før undersøkelsene i STAMIs laboratorier vil vi gjennomføre et kort intervju per telefon for å spørre om sykdommer/tilstander som har betydning for om du kan delta og sette opp et tidspunkt som passer for deg.

For mer informasjon om prosjektet:
Klikk her.

For å delta i spørreundersøkelsen skriv inn din unike innlogginskode i feltet for OSAC/SAC-kode i ruten til høyre og klikk på Login-knappen.

Hvis du ikke har innloggingskode ta kontakt med STAMI for å få din unike innloggingskode. Det gjør du ved å sende mail til
pf-forsok@stami.no.
Innlogging

OSAC- / SAC-kodeKontaktpersoner:


Shahrooz Elka
Shahrooz.Elka@stami.no
Tlf: 23 19 52 16
Ansvarlig for ressurssenteret. Ta kontakt om du har tekniske spørsmål om spørreundersøkelsen (f.eks. innloggingskoden).

Stein Knardahl
Stein.Knardahl@stami.no
Tlf: 23 19 52 10
Prosjektansvarlig. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prosjektet.

Kine Askim
Kine.Askim@stami.no
Tlf: 23 19 51 40
Prosjektmedarbeider. Ta kontakt dersom du har spørsmål om prosjektet.