Pasientregistrering


Innlogging til pasientregistreringsskjema

For hver ny pasient skriv inn OSAC-koden du har fått tildelt i feltet under og klikk deretter login. Systemet vil generere en unik SAC-kode for den aktuelle pasienten. Denne Skal bare brukes dersom registrering av den aktuelle pasienten skal endres/oppdateres ved et senere tidspunkt. Det er viktig å notere denne SAC-koden hvis det er behov for endring/oppdatering. Er det ikke behov for å endre/oppdatere informasjon, trenger man ikke å bruke SAC-koden.
Bruk OSAC-koden til å registrere ny pasient.


Innlogging

OSAC- / SAC-kode